Podpis kwalifikowany w e-dowodzie

Nowość!!!
Certyfikat kwalifikowany w e-dowodzie (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) to specjalnie przygotowany zestaw do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego instalowanego na e-dowodzie osobistym. Zestaw umożliwia złożenie podpisu w formatach: XAdES-BES, XAdES-T oraz PAdES-BES, PAdES-B-T. Certyfikat kwalifikowany jest generowany i umożliwia składanie podpisów z wykorzystaniem algorytmu SHA256 (SHA2).
Jeśli chciałbyś uzyskać informacje na temat uzyskania kwalifikowanego podpisu prosimy o kontakt – 507 95 68 95, biuro@klsoft.pl .
Skorzystaj z naszych usług.